Polityka prywatności sklepu internetowego paperthings.pl i informacja o wykorzystywaniu plików cookies obowiązująca od dnia 03.2020 roku

POLITYKA PRYWATNOŚCI- Podstawowe cele

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego papethings.pl, zwanego dalej „Sklepem”, administrowanego przez Artura Gawkowskiego, ul.Kopernika 18/6 05-270 Marki
 • Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez papethings.pl towary i usługi.
 • Nadrzędnym celem Paperthings.pl jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Artur Gawkowski
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z nami pisząc na adres mailowy kontakt@paperthings.pl

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych.
 4. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Paperthings.pl towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z dobrowolnym podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. W trakcie rejestracji Konta klienta Użytkownik Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu internetowego, obsługi i realizacji zamówień. 
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Sklepu.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu złożył zamówienie na usługę bezpłatnego dostarczania newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
 5. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 6. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, badania ruchu Użytkowników oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu.
 7. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 8. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane 
  z rejestracją w Sklepie internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter.
 3. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Paperthings.pl oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda udzielona w czasie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Paperthings.pl będzie przekazywać dane osobowe do firm obsługujących Sklep w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Paperthings.pl danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

PLIKI COOKIES

 1. Paperthings.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika i badanie ruchu Użytkowników.
 3. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu.
 7. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
INTERNET EXPLORER W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć : „Narzędzia” „Opcje internetowe” „Blokuj wszystkie cookies” Więcej informacji – Internet Explorer
GOOGLE CHROME W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć : „Menu Chrome” w prawym górnym rogu „Ustawienia” „Pokaż ustawienia zaawansowane” „Ustawienia treści” w sekcji prywatność „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm” Więcej informacji – Chrome
FIREFOX W wyszukiwarce Firefox kliknąć : „Narzędzia” „Opcje” „Prywatność” Z listy Program Firefox „Będzie używał ustawień użytkownika” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Firefox
OPERA W wyszukiwarce Opera kliknąć: „Ustawienia” „Preferencje” „Zaawansowane” „Ciasteczka” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Opera
SAFARI W wyszukiwarce Safari kliknąć: „Ustawienia” w prawym górnym rogu „Preferencje” „Prywatność” Wybrać odpowiednią opcję Więcej informacji – Safari
TELEFONY KOMÓRKOWE Telefony komórkowe – otwórz Internet, wybierz „Ustawienia”, „Prywatność” i przejdź do ustawień cookies.  

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez paperthings.pl przed ich modyfikacją, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem.
 2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Serwisu, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez paperthings.pl, jako administratora danych.

Kontakt

 1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego Papertyhings.pl oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: ……………………………………
 2. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie paperthings.pl przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Profilowanie

 1. Wykorzystując rozwiązania i technologie takie jak pliki cookies oraz dzięki przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Sklepu i zachowania w Internecie możemy zadbać by wyświetlane treści lepiej odpowiadały potrzebom Użytkownika. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych łatwiej będzie Ci znaleźć to czego szukasz i potrzebujesz.

Kiedy można odwołać zgodę na korzystanie z cookies?

 1. Zgoda może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.
 2. Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywał taką samą ilość reklam, nie będą one jednak dostosowane do Twoich aktualnych potrzeb i preferencji.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

 1. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie cofnięta.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić naszą stronę www np. wspierają nas w kampaniach marketingowych, serwisują nasze oprogramowanie, dostarczają, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, a także zapewniają bieżącą obsługę prawną.
 4. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez Użytkownika plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.